Priser

(Gældende fra 1. januar 2020)

Vi kommer ud og får en snak og kigger på Deres have, og herefter får De et overslag på opgaven.

Opgavetype Ekskl. moms Inkl. moms
Erhverv og foreninger1 (timepris)   450,00   562,50
Private1 (timepris)   400,00   500,00
Klipning af hæk (timepris)   450,00   562,50
Medlemmer af ældresagen og pensionister2 (timepris)
  350,00   437,50
Større opgaver over 8 timer   Efter aftale
Flisearbejde, stensætning og stenbelægning   Efter aftale
Større hække med meget tykke grene
(som skal beskæres med motorsav)
  Efter aftale
Træfældning   Efter aftale
Sæson-opstart og -afslutning   Efter aftale
         
Diverse tillæg        
Bortkørsel af haveaffald3   500,00   625,00
Årlig miljøtillæg/grøn afgift   500,00   625,00

1 Minimum 4 timers-opgaver
2 Denne timepris udløses først ved opgaver på minimum 4 timer og derover
3 500,00 er en minimumspris. Prisen afhænger af, hvad der skal køres væk, da genbrugsstationerne opkræver forskellige gebyrer for bortskaffelse af visse typer affald.

Vi yder naturligvis særlig senior-rabat på faste aftaler til medlemmer af ældresagen og pensionister.

Betingelser

  • Sæson-aftaler om løbende vedligeholdelse indgås individuelt efter tilbud.
  • Materialer forudbetales ved bestilling.
  • Større opgaver afregnes med 50 % aconto afregning ved igangsættelse.
  • Tilbud er gældende i 14 dage fra dato for afsendelse dog med forbehold for plantepriser, som altid er baseret på 3. parts dagspriser.
  • Opgaver med tilbud som er baseret på hegnssyn (kommunale retningslinjer og kendelser heraf mellem naboer er bindende ved underskrift og afregnes ved tvist altid med 100 procent før opgavens start). Underskrevne tilbud skal betragtes som bindende og en helhedspris jvf. beskrivelse fra hegnssynsprotokol. For at vi kan påtage os sådanne projekter, kan der derfor ikke ændres mht. størrelse og/eller pris i forbindelse med opgavens karakter, medmindre det er dokumenteret som følge af kommunale opgaver som gravning ved fortov/vej eller lignende.
  • Betalingsbetingelser er netto 3 dage fra fakturadato med mindre andet er aftalt.

Vi kører dagligt i Gentofte, Lyngby, Bagsværd, Greve, Solrød, Køge, men har opgaver over hele Sjælland.


Vi yder rabat til pensionister og medlemmer af Ældre Sagen. Kontakt Michael på tlf. 26 42 49 44.
Havebasserne • CVR-nummer: 36373415