Priser

(Gældende fra 1. marts 2023)

Vi kommer ud og får en snak og kigger på Deres have, og herefter får De et overslag på opgaven.

Grundet de stigende priser på stort set alt fra brændsel, energi og forsikringer, er det blevet markant dyrere for os at drive virksomhed. Derfor har vi være nødsaget til at hæve vores priser pr. 1. marts 2023. Vi har heldigvis kunne holde det under 7 %. Herudover har det desværre vist sig at være nødvendigt at opdatere vores betingelser mhp. at beskytte os mod dårlige betalere i fremtiden.

Opgavetype Ekskl. moms Inkl. moms
Erhverv og foreninger1 (timepris)   500,00   625,00
Private1 (timepris)   450,00   562,50
Klipning af hæk (timepris)   500,00   625,00
Medlemmer af ældresagen og pensionister2 (timepris)
  400,00   500,00
Større opgaver over 8 timer   Efter aftale
Flisearbejde, stensætning og stenbelægning   Efter aftale
Større hække med meget tykke grene
(som skal beskæres med motorsav)
  Efter aftale
Træfældning   Efter aftale
Sæson-opstart og -afslutning   Efter aftale
Gravemaskiner, motorredskaber og trillebør   Efter aftale
         
Diverse tillæg        
Bortkørsel af haveaffald3   530,00   662,50
Årlig miljøtillæg/grøn afgift   725,00   906,25
 

Maskintid (fejemaskiner/fliserenser) afregnes med kr. 130,- (ex. moms) mere pr. time.

1 Minimum 4 timers-opgaver
2 Denne rabat er ikke gældende for erhvervs-aktive under 60 år, og udløses først ved opgaver på minimum 4 timer og derover.
3 530,00 er en minimumspris. Prisen afhænger af, hvad der skal køres væk, da genbrugsstationerne opkræver forskellige gebyrer for bortskaffelse af visse typer affald

Vi yder naturligvis særlig senior-rabat på faste aftaler til medlemmer af ældresagen og pensionister.

Betingelser

 • Sæson-aftaler om løbende vedligeholdelse indgås individuelt efter tilbud.
 • Sæson-opstart og -afslutning afregnes særskilt - typisk fra kr. 4.000 - 6.000 ex. moms afhængig af havens stand og størrelse.
 • Materialer forudbetales ved bestilling.
 • Større opgaver afregnes med 50 % aconto-afregning ved igangsættelse.
 • Tilbud er gældende i 14 dage fra dato for afsendelse dog med forbehold for materiale- og plantepriser, som altid er baseret på 3. parts dagspriser.
 • Gro-garanti kan kun gøres gældende såfremt pasningsvejledningen er opfyldt og er gældende én gang.
 • Opgaver med tilbud som er baseret på hegnssyn (kommunale retningslinjer og kendelser heraf) mellem naboer er bindende ved underskrift og afregnes altid med 100 procent før opgavens start. Underskrevne tilbud skal betragtes som bindende og en helhedspris jvf. beskrivelse fra hegnssynsprotokol. For at vi kan påtage os sådanne projekter, kan der derfor ikke ændres mht. størrelse og/eller pris i forbindelse med opgavens karakter, medmindre det er dokumenteret som følge af kommunale opgaver såsom gravning ved fortov/vej eller lignende. Vi forbeholder os ret til at optage samtaler ifm. hegnssyns-sager, da vi i sådanne sager er pålagt at kunne føre referat af møderne. Vi opkræver 4 timers projektledelse på hegnsynssager, da der ofte er en del administration i forbindelse med disse sager på kr. 2.000,- ex moms).
 • Vi tager forbehold for ukendte faktorer ifm. gravearbejde, f.eks. beskadigelse af kabler og/eller rør.
 • Træfældning aftales altid nærmere i detaljer mhp. at tage højde for trafik, naboer og evt. andre faktorer.
 • Betalingsbetingelser er netto 3 dage fra fakturadato med mindre andet er aftalt.
 • Ved manglende betaling fremsendes inkassovarsel og herefter vil opkrævningen blive sendt til inkasso efter gældende regler.

Vi kører dagligt i Gentofte, Lyngby, Bagsværd, Greve, Solrød og Køge, men har opgaver over hele Sjælland.


Vi yder rabat til pensionister og medlemmer af Ældre Sagen. Kontakt Karina på tlf. 28 87 49 44 eller e-mail basse@havebasserne.dk.
Havebasserne CVR-nummer: 36373415 • HB Erhvervsservice ApS CVR-nummer: 43457578 • Mød os på Facebook